اگر کسی با مسائل و مشکلات مسیر تحقیق برای پایان نامه آشنا باشه می‌دونه که پیدا کردن یک منبع مناسب گاهی چقدر میتواند سخت باشد. منظور از مناسب منبعی است که همه جانبه و جامع، علمی، مسلط به موضوع باشد و از اطلاعات زائد و پرت دور باشد. این منبع ارزشمند میتونه به ما یک شمای کلی از یک حوزه بهمون بده.
موضوع کلی پایان نامه ام در مورد تحلیل داده‌کاوی بر روی داده های یک سازمان است. تا بحال حدود 160 مقاله و پایان نامه و کتاب در این باره جمع آوری کردم. بعضی هارو خوندم و بعضی هارو هنوز نه. به حدی مسائل اساسی و پایه این حوزه پراکنده و سلیقه ای هست که من تا مدتها گیج بودم و فکر میکردم که کدوم درسته و هرکدوم چی میگه.
اما کتابی که امروز نشستم و خوندمش خیلی از گره های ذهنیم رو باز کرد. به دور از اون پراکندگی ها مطالب به صورت خوبی ساختاریافته بود و به زبانی ساده و همه فهم مطالبی که فهمیدنش به صورت عادی سخته رو توضیح داده بود.
این مطلب رو فقط به یک دلیل و اون هم برای تشکر از دکتر مهدی اسماععیلی و نشر دیباگران تهران مینویسم تا هم بابت این اثر ارزشمندشون یعنی کتاب انبار داده ها و داده‌کاوی ارض ارادتی کرده باشم و هم این کتاب رو به کسانی که موضوع هایی شبیه به من دارند معرفی کرده باشم.
واقعا ممنون آقای اسماعیلی