«میدونی انگار همیشه همین الانه» ... [یک لبخند زیبای دو نفره] و پایان فیلم.
این اخرین دیالوگ فیلم زیبای پسر بچگی -Boyhood- بود.
همیشه همین الانه.
ما تو زندگی بارها چیزهایی رو میسازیم که بعد ممکنه فروبپاشن. چه رابطه باشه چه هدفی که براش سالها تلاش می‌کردیم.
اگر اینها از دست بره چه کار باید کرد؟
اینکه بعدش چی میشه و چکار می‌کنیم انتخاب خودمونه.
حتی بدترین اتفاقات زندگی هم یک روزی خاطره می‌شن.
و این پیام فیلم پسربچگیه.