این جمله بر روی سنگ قبر چارلز بوکوفسکی شاعر و داستان نویس آمریکایی-آلمانی نوشته شده. از آن جمله هاست که باید بیشتر بهش فکر کنم

Dont Try

از این نویسنده در مقدمه کتابی گفته شده بود که داشتم می‌خواندم. این جمله برایم گنگ بود که باعث شد بیشتر درباره او بخوانم. تفسیر همسر چارلز بوکوفسکی را از این جمله در ویکی پدیا پیدا کردم که اینجا می‌آورم:

به قول «لیندا لی بوکوفسکی» منظور از سنگ نوشته قبر شوهرش چیزی شبیه به این گفته‌است: «اگه شما تمام وقتتان را برای تلاش کردن صرف کنید، آنگاه همه آن چیزی که انجام دادید تلاش کردن بوده. پس تلاش نکنید. فقط انجامش بدید.»