قبلا تو مطلبی از رفتن به جایی برای کارای امریه گفته بودم. امروز هم میخوام راجع به اونجا بنویسم.
اونجا که نیرو برای امریه میخواستند کارش عبارت بود از تدوین یک دایره‌المعارف یا همون دانشنامه. یعنی نیروهای امریه رو میگرفتند و برای کارای جمع آوری اطلاعات ازشون استفاده می‌کنند.
کارها به این صورته که به هر دانشجو یه کاربرگه داده میشه با فیلدهای مختلف و تعدادی موضوع و باید بره اطلاعات مختلفی راجع به هر کدوم از موضوع‌ها پیدا کنه و با رعایت قواعد خاصی اون رو وارد کاربرگه کنه. یعنی هر کاربرگه برای یک موضوع. تو دایره‌المعارف به هرکدوم از این موضوعات مدخل میگن. بعضی از موضوع ها مثلا اینها بود: حقوق، حاکمیت، اقتصاد، پارادایم و ...
اما من کارم چی بود. من بایستی کاربرگه هارو می‌گرفتم و چک می‌کردم که کامل باشه و دانشجوها همه‌ی قسمت های مهم رو کامل پر کرده باشند.
توی این کاربرگه یک فیلد وجود داشت که هیچوقت نتونستم احساس خوبی بهش داشته باشم. در اخرین ردیف فایل کاربرگه یک فیلد وجود داشت که باید جلوش رو پر می‌کردند. عنوانش این بود «ارزیابی نهایی از منظر حاکمیت جهانی حق»
این یعنی چی؟، نمیدونم. ولی احتمالا معنیش میشه اینکه دانشجو ارزیابیش رو از اون مدخل در جهان حق بگه. مطمئنم شمام نفهمیدین :))
جهان حق. احتمالا ازون کلمه های تخصصیه که توی یه حوزه بیشتر استفاده می‌شه.
حق و باطل؟ نمیدونم. مثل تقسیم دنیا به درست و غلط، بد و خوب، اهریمن و فرشته، بدذات و پاک. یا چیزهای دیگه.
ولی نمیدونم چرا چنین تقسیم بندی هایی پای استدلالشون میلنگه. کسی که چنین تقسیم بندی ای رو اولین بار ایجاد کرد آیا ممکن بود بگه خب من جهان باطل و ناحقم. بریم دنبال جهان حق و حاکمیت جهان حق بگردیم؟! یا اینکه خودش رو حق بدونه و احتمالا هرچی غیر خود رو ناحق.
چی باعث شده ما خودمون رو حق و احتمالا نماینده تام و تمام و برحق خدا روی زمین بدونیم. و بعد هم بقیه رو پشگل.
یکی بود میگفت ما در مذاکره حق و ناحق نداریم. ذی نفع داریم. اینجا که مذاکره ای نیست اما بنظرم در این تقسیم بندی ها هم ذی نفعایی وجود داره.

پی‌نوشت: یه تقسیم بندی جدید برای مطالب درست کردم به نام پرت و پلا ها، ازین ببعد چیزایی که در دکان هیچ عطاری نمیگنجه رو میندازم اینتو :)) اینجا رو درست کردم راست کار خودم برای نق و نوق زدن ها و خالی شدن ها. برای تفاسیر اتفاقات و روزمرگی هایی که میدونم منطقی براش ندارم و شاید عقلم اونقدری نشده که منطقی بهش نگاه کنم. موضوعات این بخش هم به هیچ چی محدود نمیشه.