یاد گرفتن کاری که ما هر روز توی زندگیمون در حال انجامش هستیم. چه به صورت آگاهانه و چه به صورت نا آگاهانه توی زندگیمون جریان داره. چه کسی که دنبالش باشه چه کسی که بهش فکر نکنه و چه کسی که بخواد در مقابل یادگرفتن مقاوت کنه چنین کاری غیر ممکنه . ما توی زندگیمون در حال یادگرفتنیم ،‌حال انتخاب اینکه چه چیزی رو برای یاد گرفتن انتخاب کنیم قسمت زیادیش دست خودمونه. بهانه ای وجود نداره ما دست خودمونه که چی رو یاد بگریم . می‌تونیم سال ها توی مدرسه بگذرونیم و تصمیم داشته باشیم که مثلا درس عربی رو یاد نگیریم در صورتی که واقعا تصمیممون این باشه.
خیلی ها در مورد یادگرفتنه یادگیری هم حرف زدن که حرفاشون قطعا سودمنده. چرا که اینم مهارتیه برای اینکه بهتر یاد بگیریم و انتخاب کنیم که چی یاد بگیریم. در موردش میشه خیلی حرف زد و نوشتنش توی دوسه پاراگراف فقط نقش اشاره داره. اطلاعات مفیدی در مورد یاد گیری رو می‌شه توی مهارت یادگیری خوند. باید در موردش خیلی گفت و شنید. بهر حال زندگی و یادگیری رو بهتره دو تا چیز جدا از هم در نظر نگیریم.